Laatste Nieuws

’We willen iets doen voor de leefbaarheid’

’We willen iets doen voor de leefbaarheid’

Noordhollands Dagblad 11-02-2020

De leden van de Jeugdraad Marken zijn amper officieel in functie en het eerste succes is al binnen: de laatste bus op zaterdagavond vanuit Amsterdam vertrekt straks een half uur later richting het voormalige eiland. Zo hoeven de jongeren tijdens een avondje stappen

Lees meer:

Ringslangen op Marken

Ringslangen op Marken

20 januari j.l. heeft de informatieavond over ringslangen plaats gevonden in het Trefpunt. De biljartzaal zat vol dus de informatieavond is goed bezocht en er is een hoop informatie gedeeld. 

Eerst hebben de heren Fred Haaijen en Jan van den Berg een duidelijke presentatie gegeven over

Lees meer:

Denk en praat mee over duurzame energieopwekking in de regio

Denk en praat mee over duurzame energieopwekking in de regio

Kom op 5 februari 2020 naar Wormer of 11 februari 2020 naar PurmerendWe gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam moet worden opgewekt. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen, omdat we

Lees meer:

Voor elkaar op Marken

Voor elkaar op Marken

Inmiddels zijn we alweer een tijdje op weg en hebben we het initiatief Voor elkaar op Marken tussentijds geevalueerd. We kunnen wel zeggen dat men Voor elkaar op Marken goed weet te vinden. Zowel de hulpvragers als de hulpgevers (vrijwilligers) zijn goed vertegenwoordigd.

Inmiddels hebben

Lees meer:

Slim Melden Waterland

Slim Melden Waterland

Melding Openbare Ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Zoals u gewend bent kunt u dit melden aan de gemeente via de gemeentesite. Daar vind u het contactformulier.

De "openbare ruimte" is

Lees meer:

Jeugdraad geeft presentatie.

Jeugdraad geeft presentatie.

Afgelopen zaterdag 18 Januari heeft een afvaardiging van jeugdraad Marken een presentatie gegeven voor een Kern met Pit in Obdam. Hier is een geldbedrag te winnen met een burger initiatief.

De jeugdraad wilt de leefbaarheid van Marken op de kaart zetten en tevens op een ludieke manier de

Lees meer:

Nieuwe voorzitter aan het woord

Nieuwe voorzitter aan het woord

Beste inwoners van Marken,

Wegens de enorme hoeveelheid informatie die wij u in de afgelopen weken hebben doen toekomen, was er geen ruimte om daar als nieuwe voorzitter nog iets persoonlijks aan toe te voegen.

Ondanks dat we aan het begin staan van het succesvol realiseren en voltooien van een

Lees meer:

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuwsbrief januari 2020

20 januari 2020: Gewijzigde datum informatieavond ringslangen
Op veler verzoek is er op maandag 20 januari as. om 19:30 uur in het Trefpunt een informatieavond waar biologen over de ringslangen op Marken zullen vertellen.

Te gast zijn Fred Haaijen en Jan van den Berg. Fred is stadsecoloog van de

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188