Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 14 april 2020

Nieuwsbrief 14 april 2020

Resultaten van de preventiemaatregelen
Er was enige onduidelijkheid over de intenties van de Gemeente Waterland en de veiligheidsregio’s evenals de informatie hierover m.b.t. fietsers. Afgezien van een heftige discussie met een aantal onwillige wielrenners hebben de, in samenwerking met de Gemeente

Lees meer:

Jeugdraad informeert

Jeugdraad informeert

Allereerst even voorstellen!
Wij zijn de jeugdraad van Marken en wij zijn sinds kort actief als onderdeel (werkgroep) van de Eilandraad. De jeugdraad komt voort uit een enquête onder de lokale jongeren. Daaruit bleek dat de jeugd van Marken nog best een aardig verlanglijstje heeft als het om

Lees meer:

Gemeente Waterland sluit met Pasen toegangswegen voor motoren en parkeerterreinen af

Gemeente Waterland sluit met Pasen toegangswegen voor motoren en parkeerterreinen af

Op verzoek van de gemeente Waterland heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een aanwijzingsbesluit ( zie PDF onderaan dit bericht ) genomen om dit paasweekend sommige toegangswegen van Waterland af te sluiten voor motoren.

Deze

Lees meer:

Marken weer een ’eiland’ met Pasen: verboden voor wielrenners, motorrijders, wandelaars en toeristen

Marken weer een ’eiland’ met Pasen: verboden voor wielrenners, motorrijders, wandelaars en toeristen

Noordhollands Dagblad 09-04-2020

De Eilandraad Marken heeft in overleg met gemeente Waterland besloten om Marken en het parkeerterrein op Hemmeland Monnickendam af te sluiten. Vanaf donderdagmiddag 12 uur is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Voorzitter Cees van Altena ziet geen andere

Lees meer:

Maatregelen Bereikbaarheid Marken i.v.m. Corona

Maatregelen Bereikbaarheid Marken i.v.m. Corona

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ondanks de aangekondigde maatregelen is Marken nog steeds in trek bij toeristen. Op initiatief van de Eilandraad zijn verschillende acties ingezet, om de mogelijke toestroom van

Lees meer:

Markers en het coronavirus

Markers en het coronavirus

De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot met dinsdag 28 april 2020.

Voor iedereen nog een keer alles op een rijtje:

  • Bij alles wat u doet geldt de belangrijkste regel: Houd 1½ meter afstand;
  • Blijf en werk zoveel mogelijk thuis;
  • Als u

Lees meer:

Stikstof en kuifeenden geen probleem meer voor dijkversterking Marken

Stikstof en kuifeenden geen probleem meer voor dijkversterking Marken

De Eilandraad heeft een brief ( zie PDF hier onder ) van Rijkswaterstaat ontvangen waaruit blijkt dat het stikstof- en natuurbeleid de voortgang van de dijkversterking Marken niet meer in de weg staan. Eind 2019 was dat nog wel het geval. Daardoor kon onder meer het projectplan Waterwet

Lees meer:

Noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 26 maart 2020)

Deze verordening is van

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188