Laatste Nieuws

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Dijkversterking)

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Dijkversterking)

Beste inwoners van Marken,
Zoals bekend is er twee keer per jaar een Openbare Vergadering van de Eilandraad. Daarbij zien wij meestal 60 tot 100 dezelfde personen, en dan vooral ouder dan 50 jaar. Naast informeren, is het op die avonden vooral belangrijk om te peilen wat er leeft en hoe

Lees meer:

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 18 november jl. heeft Bas van de Heuvel, omgevingsmanager van de Alliantie Markermeerdijken, de werkzaamheden aan de dijk tussen Uitdam en Durgerdam toegelicht. In bijgaand filmpje wordt helder uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden. Deze

Lees meer:

Werkzaamheden Beschoeiing Noorderwerfstraat

Werkzaamheden Beschoeiing Noorderwerfstraat

Vanaf maandag 11 november a.s. starten er werkzaamheden aan de beschoeiing bij de Noorderwerfstraat ter hoogte van nr. 23 t/m 30.
De werkzaamheden zijn gepland van maandag 11 t/m 15 november a.s. Er zal gewerkt worden van 07:00 uur tot 16:00 uur. 

Alle materialen worden aangevoerd via de

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken november 2019

Nieuwsbrief Eilandraad Marken november 2019

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 18 november 2019
Locatie: Het Trefpunt  Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Het afgelopen half jaar hebben wij als Eilandraad niet stil gezeten. Graag praten wij je bij over verschillende onderwerpen.

Lees meer:

Camera’s tegen illegaal verkeer op Marken taboe

Camera’s tegen illegaal verkeer op Marken taboe

Noordhollands Dagblad 17-10-2019

De komst van camera’s op Marken om te voorkomen dat bezoekers illegaal het eiland oprijden, is voor de Eilandraad Marken onbespreekbaar. Het huidige systeem van vergunningen voor bewoners en ander bestemmingsverkeer moet gehandhaafd blijven.

Wel moeten de borden

Lees meer:

Verkeersproblematiek op Marken

Verkeersproblematiek op Marken

Op 24 september is er in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen over het illegaal doorrijden op Marken. In het artikel wordt geschetst dat een scancamera de beste oplossing is om illegaal doorrijden tegen te gaan. Omdat er naar aanleiding van het artikel enige verwarring is ontstaan op

Lees meer:

Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven: "Onaanvaardbaar risico"

Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven:

NH Nieuws 12 september 2019

MARKEN - De dijk rond Marken verzakt twee tot drie centimeter per jaar en is daarom al langer een zorgenkindje. Na vele jaren onderhandelen en plannen leek er zicht op versterking van de dijk. Totdat de stikstofnorm roet in het eten gooide en de hele versterkingsoperatie

Lees meer:

Jong én oud aan Hoogkamplaan

Jong én oud aan Hoogkamplaan

Noordhollands Dagblad 05-09-2019

Waterland ziet wel iets in appartementencomplex

Een nieuw appartementencomplex aan de Hoogkamplaan met woningen voor zowel jongeren als ouderen? De gemeente Waterland is er wel voor te porren en woningcorporatie Woonzorg Nederland onderzoekt of er op het voormalige

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188