Hoe staat het met het zorgconcept Herbergier op Marken?

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 28 november 2016 heeft de Eilandraad het Herbergier-concept gepresenteerd, inclusief een kansrijke locatie daarvoor nabij Wittewerf. De bedoeling is om zorgbehoevende Markers langer op Marken te laten wonen. Daarmee blijven zij onderdeel van de gemeenschap en neemt de kans op mantelzorg door op Marken wonende familie en vrienden toe. Voor meer informatie, zie ons websitebericht d.d. 1 december 2016.

Ondertussen is het zorgconcept door de

Lees meer:

Eilandraad denkt mee over mogelijkheden Bukdijk

Op initiatief van gemeente Waterland is de Eilandraad, samen met een aantal andere betrokkenen, zoals stichting Zon op Marken, uitgenodigd om mee te denken over de meekoppelkans Bukdijk. Dit is één van de vier benoemde meekoppelkansen uit de ‘MIRT verkenning Meerlaagsveilgheid Dijkversterking Marken’. De Bukdijk is verder meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Daarbij ging het vooral over een eventuele doorsteek voor de pleziervaart. Verder

Lees meer:

Handhaven parkeren Marken niet per 1 april

Het is geen 1 april grap, maar het weer streng handhaven op parkeervergunningen start niet op 1 april. Gemeente Waterland heeft, onder andere na een verzoek van de Eilandraad daartoe, terecht besloten pas te zullen gaan handhaven nadat alle aanvragen uit de maand maart zijn afgehandeld. Op de gemeentepagina in Ons Streekblad van 30 maart 2017 staat hierover het volgende:

‘Momenteel zijn wij druk bezig met het verwerken van de laatste 150 – 200 aanvragen voor parkeervergunningen en

Lees meer:

Enquête ‘Hoe ervaart u de veiligheid op Marken’ (invullen t/m 12 april mogelijk)

Na een eerdere enquête op Marken in 2015 (0-meting), houdt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wederom een enquête over veiligheid op Marken. U vindt deze enquête ook als inlegvel bij Ons Streekblad van 30 maart 2017 welke u tot en met 12 april 2017 kunt inleveren bij dorpshuis Het Trefpunt. Digitaal invullen is natuurlijk veel gemakkelijker (zie onderstaande link). Door mee te doen aan de enquête oefent u invloed uit op de communicatie die de overheid inzet voor

Lees meer:

Let op: laatste week aanvraag gratis parkeervergunning (t/m 31 maart!)

Per 2 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inrijden en parkeren op Marken. De belangrijkste wijziging is dat het inrijverbod is opgeheven en er voor heel Marken een parkeerverbod geldt, dus ook in de Minneweg!  Dit is  ondertussen als zodanig met borden aangegeven op de Kruisbaakweg en Walandweg. Bestemmingsverkeer mag daarom gewoon doorrijden voor bijvoorbeeld laden en lossen. Parkeren op de openbare weg mag alleen met een parkeervergunning. Uiteraard mag u wel gewoon op uw

Lees meer:

Reactie op zienswijze Eilandraad Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030

Op 14 december 2016 heeft de Eilandraad een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 van gemeente Waterland. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van Marken. In deze visie worden de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid voor de langere termijn vastgelegd. Op 17 februari 2017 ontvingen wij een reactie van de verantwoordelijke wethouder op onze zienswijze. Deze reactie is verwoord onder nummer 25a t/m 25q in het document

Lees meer:

Marken wil jonge gezinnen: 'Nieuwe bewoners hoeven niet zondag ter kerke te gaan'

Het Parool 7 februari 2017

Het vergrijzende Marken snakt naar jonge gezinnen. De Eilandraad is een campagne gestart om het voormalige vissersdorp als 'onverwachte woonverrassing' te promoten in Amsterdam.

Het kan natuurlijk niet, maar het liefst zouden de bestuursleden van de Eilandraad tijdens bezichtigingen van vrijkomende koopwoningen voor de deur gaan staan om bij de belangstellenden voorzichtig te informeren naar de kinderwens.

"Marken heeft kinderen nodig," zegt Jaap Boes lachend, "om het

Lees meer:

Gaat de Eilandraad op de huidige voet verder?

Na de doorstart van de Eilandraad in 2012 en het opstellen van de Visie voor Marken op de Toekomst in 2015, dient nu de vraag zich aan welke rol de Eilandraad in de toekomst moet gaan innemen zodat een leefbaar Marken wordt behouden. Dit gaat zowel over de rol richting overheden en maatschappelijke organisaties als naar inwoners, bedrijven en verenigingen op Marken zelf. Om daar over te brainstormen is er op 21 januari 2017 een bijeenkomst geweest met (oud) bestuursleden en (oud) werkgroepleden,

Lees meer: