Gemeente Waterland studeert op parkeerregels Marken

Noordhollands Dagblad 16-04-2016

Johan Moes

MARKEN - De gemeente Waterland doet op dit moment onderzoek naar de parkeerregels op Marken. Er zijn situaties waarvan bewoners en bezoekers niet weten wat wel en niet mag en waarbij ook de gemeente zelf zich op het achterhoofd krabt. Daardoor kan zij haar controlerende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) niet de juiste instructies geven.

De algemene regel is dat alleen bewoners van het voormalige eiland een vergunning krijgen om dagelijks

Lees meer:

’Vaart maken met woningbouw op Marken’

Noordhollands Dagblad 12-04-2016

Johan Moes

MARKEN - Niet langer wachten. Nu snel besluiten nemen over nieuwe woningen op Marken zodat tussen nu en uiterlijk twee jaar de eerste paal de grond in kan. De noodzaak daartoe is dringender dan ooit.

Die oproep doet de Eilandraad Marken aan de Waterlandse politiek op de vooravond van de raadsvergadering waarin woningbouw op het voormalige eiland opnieuw op de agenda staat. Deze keer gaat het om het voorstel van het CDA om te onderzoeken op welke

Lees meer:

Verbeteringen rond parkeren en inrijden Marken weer een stap verder met parkeerautomaten

De Eilandraad vraagt al geruime tijd aandacht bij gemeente Waterland voor knelpunten rond het parkeerterrein en het inrijden en parkeren binnen Marken. Van daaruit heeft de gemeente diverse maatregelen genomen om het doorrijden van toeristen tegen te gaan, waaronder het aanpassen van verkeersborden. Het oude onderbord in meerdere talen is bijvoorbeeld weer teruggeplaatst en het grote blauwe aankondigingsbord naar voren geplaatst.
Omdat veel toeristen blijkbaar toch eerst willen kijken of ze echt

Lees meer:

Marken ontruimd bij rampenoefening

Noordhollands Dagblad 05-04-2016

Johan Moes

Hulpverleningsinstanties op en buiten Marken werken aan een grootschalige rampenoefening, waarbij een deel van het voormalige eiland wordt geëvacueerd.

Het gaat om een oefening voor hulpverlening bij een grote overstroming van Marken, waaraan zo veel mogelijk eilandbewoners mee moeten doen. Als het even kan minimaal enkele honderden.

De oefening is gepland voor 2 en 3 november, zegt Jaap Boes van de Eilandraad Marken, die nauw betrokken is bij de

Lees meer:

Onderstaand financieel verslag van de Eilandraad over het jaar 2015 is ondertussen goedgekeurd door de kascontrolecommissie en wordt nader toegelicht tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 6 juni 2016. U kunt dit verslag, samen met voorgaande verslagen, ook vinden onder de knop “Doel website” en dan “Financieel verslag”. 

Lees meer:

Goed bezochte Inventarisatie avond

Ca. 80 personen waren afgelopen maandag 21 maart jl. aanwezig bij de inventarisatie avond woonwensen 60 plussers.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter die nogmaals het doel van de avond benadrukte, hierna volgende het voorstellen van de werkgroepen Wonen en Welzijn en Medische zorg, die mede namens het bestuur van de Eilandraad, deze vergadering verzorgde.


Tijs Klaver gaf een kort verslag van het onderzoek van de werkgroep Wonen tussen januari 2014 en januari 2015. Conclusie van die

Lees meer:

Eilandraad wil geen opening in de Bukdijk

Tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2016 is naar aanleiding van een inspreekreactie, en agendering door de VVD, de toekomst van de Bukdijk besproken. Daar kwam onder andere een oud idee uit 2014 weer boven tafel. Daarin pleitte de Stadsraad Monnickendam voor een opening in de loze dijk die van Marken richting Volendam loopt. Belangrijkste argument was toen (en is dat nog steeds) een betere bereikbaarheid van de haven van Marken en Monnickendam voor de watersporters en daarmee een

Lees meer:

Hoe blijft Marken bereikbaar tijdens reconstructie N 518?

In vervolg op het besluit van Provincie Noord-Holland (PNH) om toch geen 60 km/uur en drempels toe te passen op de N 518 van Monnickendam naar Marken (zie bijgaande brief van PNH), wordt er nu hard gewerkt aan de voorbereiding van de daadwerkelijke onderhoudsbeurt en reconstructie.

De Eilandraad is hier actief bij betrokken en zoekt mensen die mee willen denken over hoe PNH tijdens de uitvoering Marken bereikbaar kan houden. Afgesproken is om op 11 april 2016 vanaf 19.30 uur een werkatelier te

Lees meer: