Motie aanpassen handhaving Inrijden-Parkeren na massaal inspreken Marken

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2016 spraken in totaal acht Markers in waaronder de Eilandraad (zie pdf hieronder). Doel was de gemeente ervan te overtuigen dat het zo niet verder kan met 100% handhaving. Er moet per direct een noodoplossing komen totdat inrijden voor bezoekers van inwoners en ondernemers definitief goed is geregeld. Als Eilandraad zijn wij sinds augustus 2015 serieus in gesprek over zo een oplossing, maar het kost allemaal veel tijd. Om dit complexe probleem formeel op

Lees meer:

Marken zegt: ’Dit kan toch niet waar zijn?’

Noordhollands Dagblad 3-06-2016

Johan Moes

’Burgertje pesten’, klinkt het op Marken. En ’ondernemertje pesten’. Met hernieuwde handhaving van oude regels voor parkeren en inrijden op Marken zet de gemeente Waterland kwaad bloed op het voormalige eiland. Gisteravond kregen gemeenteraad en college van Waterland de volle laag van vooral Marker ondernemers, die eisen dat er snel een adequate oplossing komt.

De schrik zit er goed in bij bewoners en bedrijven op Marken. En

Lees meer:

Agenda openbare vergadering juni 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 6 juni 2016
Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur

Agenda


1. Opening en mededelingen van de voorzitter

• Bestuursaangelegenheden
• Kascontrole en donateursverzoek
• Mening aanwezigen inzake verwijderen dam bij Minneweg en steiger bij de vuurtoren
• Korte toelichting inhoud en werkwijze agendapunt 4

2. Terugkoppeling Woonwensen onderzoek Eilandraad 60 plussers

Lees meer:

Rijkswaterstaat heeft alle varianten voor de Zuidkade nu ook buitendijks uitgewerkt

Na afspraken daarover tijdens het overleg met de deltacommissaris op 19 april 2016, heeft Rijkswaterstaat (RWS) alle varianten voor de Zuidkade (Kruis - Vuurtoren) nu ook buitendijks uitgewerkt en op 18 mei tijdens de inloopavond in Het Trefpunt gepresenteerd. Als Eilandraad zijn wij hier zeer content mee omdat de buitendijkse uitwerking vele voordelen heeft. Denk aan minder overlast tijdens de uitvoering, meer mogelijkheden om de zetting goed te beheersen, geen grondaankoop nodig, geen

Lees meer:

Help mee kanker te bestrijden vanuit uw tuin

Na het grote succes van vorig jaar gaat de actie Vergroot de Hoop, nu samen met meer dan 170 gemeentes, ook in Waterland weer van start. Met deze actie snoeit u voor het goede doel! Uit de jonge taxus scheuten wordt baccatine gehaald, dat dient als grondstof voor kanker bestrijdende geneesmiddelen. 1m3 taxussnoeisel levert baccatine voor 1 chemotherapie. Stichting Vergroot de Hoop beloont elke m3 die wordt ingeleverd met een bedrag van 50 euro.

De opbrengst van de taxusinzameling van 2015 in de

Lees meer:

RTV-Noordholland vrijdag 27 mei 2016

MARKEN Ondanks het verbod kregen bezoekers die Marken binnenreden of op het eiland parkeerden nooit een bekeuring. Hoewel dat gedoogbeleid nu verleden tijd is, leiden de nieuwe, strenge controles ook onder Markers tot behoorlijk veel frustratie.

Zo ook bij Jaap Boes van de Eilandraad van Marken. "Dit is heel vervelend. Ik vind dat de gemeente Waterland nu echt in beweging moet komen en maatregelen moet nemen. De mensen zijn gewoon ongelooflijk gefrustreerd

Lees meer:

Inrijden Marken snel en goedkoop

Noordhollands Dagblad 26-05-2016

Johan Moes

Een eendaagse inrijontheffing voor Marken kan binnenkort online via de website van de gemeente Waterland worden verstrekt. Voor de ontheffing moet dan meteen worden betaald en is, indien gewenst, nog diezelfde dag geldig.

Zo’n ontheffing kost nu nog 5,97 euro, maar de kans is groot dat die kosten door de automatisering aanzienlijk naar beneden kunnen.

Dat zegt wethouder Laura Bromet van Waterland, die de dienstverlening aan bezoekers van Marken

Lees meer:

Samen goed voorbereid: Coördinatieplan Waterveiligheid Marken

Op 6 juni 2016 wordt tijdens de openbare vergadering van de Eilandraad Marken een toelichting gegeven op het onlangs vastgestelde Coördinatieplan Waterveiligheid Marken. Dit plan beschrijft wat de gevolgen zijn van een dijkdoorbraak op Marken en wat de verschillende partijen doen bij een (dreigende) overstroming. Het doel van het plan is een goede voorbereiding van hulpverleners en bewoners van Marken op een (dreigende) overstroming.

Het Coördinatieplan Waterveiligheid Marken is het

Lees meer: