Laatste Nieuws

Openbare Vergadering Presentatie 7 juli 2020

Openbare Vergadering  Presentatie 7 juli 2020

“Houden we een openbare vergadering tijdens corona tijd of niet?”
Over dit vraagstuk hebben wij ons vanaf maart dit jaar gebogen.

Gaan we de werkgroepen filmpjes laten aanleveren, monteren en uitzenden via kerk TV? Of gaan we het opschorten?
Elke keer als wij hiervoor een “plan de campagne” hadden

Lees meer:

Werkzaamheden Aannemingsmaatschappij Van Gelder in Landelijk Noord

Werkzaamheden Aannemingsmaatschappij Van Gelder in Landelijk Noord

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert Van Gelder de komende 5 jaar een veelvoud aan werkzaamheden uit in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten,
asfaltreparaties en opnieuw asfalteren . Tot begin

Lees meer:

Bouw nieuw gemaal Monnickendam

Bouw nieuw gemaal Monnickendam

In de komende jaren staan er in de omgeving een aantal grote projecten op de planning waarvan we op Marken zeker wat gaan merken. Eén van deze projecten is de bouw van het nieuwe gemaal de Poel langs de Waterlandse Zeedijk bij Monnickendam. De planning van HHNK is om vanaf september 2020 te starten

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juli 2020

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juli 2020

 Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op dinsdag 7 juli 2020
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur

Het afgelopen half jaar verliep vanwege het coronavirus anders dan wij verwacht hadden. De wereld leek even stil te staan. Toch heeft de Eilandraad niet stil

Lees meer:

Koopwoningen voor jongeren op plek van café Flying Sailer

Koopwoningen voor jongeren op plek van café Flying Sailer

Noordhollands Dagblad 24-06-2020

Bouw meer sociale koopwoningen op Marken. Daarmee is de kans groter dat jonge inwoners van Marken op het eiland kunnen blijven wonen.

Dat pleidooi hield de Eilandraad Marken een paar maanden geleden. De Eilandraad wordt op zijn wenken bediend. Op de plek van

Lees meer:

BOUWEN VOOR EEN LEEFBAAR MARKEN

BOUWEN VOOR EEN LEEFBAAR MARKEN

  

De Eilandraad maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid op Marken. Dat doen we op verschillende manieren en met betrekking tot diverse onderwerpen.


De afgelopen jaren hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de plannen voor nieuwbouw op Marken. We hebben daarbij aangegeven

Lees meer:

Eilandraad wordt als belanghebbende betrokken bij uitvoering dijkversterking Marken

De Eilandraad is sinds 2007 via Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij het ontwerp van de dijkversterking Marken. Vanaf 2012 is daar zelfs een aparte werkgroep Dijkversterking voor opgericht die mee heeft gedaan aan het ontwerpproces. Het belangrijkste resultaat van die bijdrage is dat er nu voldoende

Lees meer:

Projectplan Dijkversterking Marken vanaf 28 mei ter inzage

Projectplan Dijkversterking Marken vanaf 28 mei ter inzage

Op 12 mei 2020 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het projectplan Waterwet Dijkversterking Marken goedgekeurd. Dit is een zeer belangrijke stap in het lange proces rond de dijkversterking Marken. Dit projectplan wordt van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage gelegd. Alleen

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188