Visie Zorg en Wonen, kansen nu benutten!

leefbaar markenIn de Aanvraag stimuleringssubsidie Leefbaar Marken kunt u lezen wat er op Marken nodig is qua Zorg en Wonen en welke kansen vanuit urgentie in 2019 moeten worden benut. Dat de Eilandraad dit doet via een subsidieaanvraag, heeft te maken met het feit dat de Eilandraad geld nodig heeft om handen en voeten te geven aan het Zorgplan Marken. Er is bijvoorbeeld een schetsontwerp nodig voor de plannen aan de Hoogkamplaan. Dit om concreter in gesprek te kunnen met eigenaar Woonzorg, zorgverleners, investeerders en gemeente Waterland.

Deze subsidieaanvraag is net voor de deadline van 1 april 2019 ingediend. Daarna is er contact geweest met Woonzorg, wethouders en politieke fracties. Daaruit bleek dat Woonzorg verplicht zou zijn om het perceel Hoogkamplaan aan de hoogste bieder te verkopen en dat de gemeente weinig invloed zou hebben op Woonzorg. De politieke fracties wilden vooral weten wat de gemeente kan doen om Zorg en Wonen op Marken gestalte te geven, en daarmee leefbaarheid op Marken in stand te houden. Dat begint dus met het aan de slag gaan met twee belangrijke activiteiten:

1) Voorkomen dat Woonzorg haar perceel Hoogkamplaan nog voor de zomervakantie verkoopt aan een partij die geen rekening houdt met de behoefte en leefbaarheid op Marken
(bijvoorbeeld door het als gemeente zelf te kopen en zo de regie in handen te nemen)

2) Aan de slag gaan met het mogelijk maken van tijdelijke jongerenwoningen ten behoeve van in eerste instantie de jongeren die eind 2020 de dertien tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan moeten verlaten
(nader te bepalen locatie qua bestemmingsplan mogelijk maken en investeerder zoeken die ook als huurbaas wil optreden)

Ondertussen heeft de Eilandraad een noodkreet geslaakt en daar ook de media bij betrokken. Deze noodkreet vertaalt de Eilandraad nog in een formele brief die tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in mei zal worden toegelicht.


Afdrukken   E-mailadres