Nieuwsbrief Eilandraad Marken juni 2019

volgende nieuwsbriefHierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 17 juni 2019
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf: 19.00 uur

“Een woningbrand overkomt mij niet.” Dat denken veel mensen. Toch rukt de brandweer jaarlijks vele malen uit voor woningbranden. Gelukkig kun je zelf veel doen om je huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Weet jij wat er in jouw huis kan zorgen voor brand? Hoe je bij brand veilig kunt vluchten en wat je moet doen bij vlam in de pan? Dit en meer ervaar je in de Brandweer VR Experience.

Voorafgaand aan de openbare vergadering, is brandweer Zaanstreek-Waterland vanaf 19:00 uur aanwezig met deze VR-experience. De brandweer VR Experience is een unieke virtual reality (VR) beleving in 360°. Je leert hoe je brand voorkomt en ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt.

De Brandweer VR Experience is een initiatief van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en is gericht op het vergroten van de bewustwording op het gebied van brandveiligheid. De Veiligheidsregio heeft hiervoor een aantal maanden geleden de samenwerking gezocht met de Eilandraad. De brand op de Kets maakt deze reeds lang van tevoren geplande voorlichting pijnlijk actueel.

Agenda vanaf 20:00 uur
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
2. Bestuursaangelegenheden
3. Presentatie over Brandveilig Leven
4. Presentatie stand van zaken Zorgplan Marken
PAUZE
5. Informatiemarkt waarbij vragen kunnen worden gesteld aan de volgende werkgroepen:

• Werkgroep Zorg & Welzijn en Zorgplan Marken
• Werkgroep Dijkversterking (ingediende zienswijze Eilandraad)
• Werkgroep Wonen
• Vervolg Brandweer VR Experience

6. Sluiting 

Ringslangen op Marken: informatieavond volgt
De werkgroep Natuur en Milieu is inmiddels alweer anderhalf jaar actief. In de beginperiode hebben we vooral onderzocht op welke manier we als werkgroep het beste kunnen functioneren en welke rol we kunnen vervullen. Hier hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken en daar zijn een aantal ideeën uit voortgekomen. Een van de ideeën is het informeren van de inwoners van Marken over bepaalde onderwerpen. Informeren is uiteindelijk ook een van de kenmerken van de Eilandraad Marken.
Een punt wat onlangs onderwerp van gesprek werd is ringslangen.

Hoe zit het nu precies met de ringslangen op Marken? De werkgroep kreeg vanuit de Eilandraad het verzoek om hierover meer informatie te geven. Ringslangen zijn niet gevaarlijk en niet giftig. Maar daarmee zijn niet alle vragen beantwoord. De werkgroep is in overleg met de stadsecoloog van de gemeente Amsterdam voor een informatieavond over dit thema. Ringslangen kwamen vroeger niet op Marken voor. Maar hoever moeten we in de tijd teruggaan? Op Marken worden thans broedhopen aangelegd waar ringslangen hun eieren in leggen. Kan dat zomaar en wat zijn hiervan de gevolgen? We horen geluiden van mensen die het is opgevallen dat kikkers niet of nauwelijks meer te horen zijn. Ligt er een verband tussen de toename van het aantal ringslangen en de ‘orenschijnlijke’ afname van het gekwaak? Heeft de aanleg van de hopen echt iets te maken met de natuurcompensatie van IJburg. Hoe zit dat? Wat maakt de ringslang zo bijzonder en heeft deze soort echt onze bescherming nodig? Kortom genoeg stof voor een interessante informatieavond. U hoort meer van ons als de datum bekend is.

Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland: Markers zijn voor een fusie
Op woensdag 22 mei jl vond er een discussieavond plaats in het Trefpunt over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland. De gemeenteraad van Waterland wil eind 2019 een besluit nemen over de bestuurlijke toekomst en vindt daarbij de mening van de inwoners belangrijk. Blijven we als gemeente Waterland zelfstandig of gaan we fuseren?

Na de opening gaf wethouder Ton van Nieuwkerk een korte introductie op het waarom en het belang van deze discussiebijeenkomst. Hierna volgde een plenair gedeelte waarbij aan de hand van stellingen werd gepeild hoe de Markers over verschillende onderwerpen dachten. Met behulp van vooraf opgestelde discussiekaarten ging de groep in kleine groepen uiteen om zowel de voordelen van zelfstandig blijven als fuseren nader met elkaar te bediscussiëren. Deze discussies werden begeleid door medewerkers van de gemeente. Tot slot werd er plenair afgesloten en werd er gepeild of Marken voor of tegen een bestuurlijke fusie is. De meerderheid van de aanwezigen was voor een bestuurlijke fusie. Bij deze bijeenkomst was de jeugd goed vertegenwoordigd. Mooi om te zien dat zij ook bezig zijn met de bestuurlijke toekomst van Waterland!

In september vindt er nog een informatiebijeenkomst plaats waarin alle input die in de verschillende kernen is opgehaald wordt teruggekoppeld aan de inwoners. Zodra de datum bekend is, zullen wij jullie hierover informeren.


Afdrukken   E-mailadres