Nieuwsbrief 14 april 2020

marken voor haar markersResultaten van de preventiemaatregelen
Er was enige onduidelijkheid over de intenties van de Gemeente Waterland en de veiligheidsregio’s evenals de informatie hierover m.b.t. fietsers. Afgezien van een heftige discussie met een aantal onwillige wielrenners hebben de, in samenwerking met de Gemeente Waterland, genomen maatregelen uiteindelijk goed gewerkt. Op vrijdag en zaterdag was er een redelijk aantal bezoekers maar toch minder dan normaal, zondag en maandag was het echt rustig en stil op Marken.
Mogelijk door het gebrek aan de juiste afstemming van de communicatie is er bij sommigen van u de indruk ontstaan dat Marken volledig zou worden afgesloten. Dit is echter onmogelijk, denk hierbij o.a. aan het openbaar vervoer. We wilden alleen de verwachte aantallen bezoekers zoveel mogelijk beperken.
Wel moeten we als inwoners zelf blijven opletten dat we ons bezoek aan Deen niet allemaal tegelijk doen. Als u ziet dat het te druk is kom dan op een later tijdstip even terug.

Rectificatie
Abusievelijk hebben we gemeld dat ook kinderen onder de 12 jaar de algemeen geldende afstand dienen te bewaren. Door een inwoner zijn we erop gewezen dat dit volgens de huidige richtlijnen niet het geval is.

Mogelijke nieuwe maatregelen
Het matrixbord op de dijk is inmiddels weer verwijderd. Over mogelijke nieuwe, uitbreiding of continuering van maatregelen wordt pas donderdag 16 april beslist door de Gemeente Waterland. Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren.

Waar een klein dorp groot in kan zijn
Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien wij op Marken veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen, op te vrolijken en te steunen. Vorige week hebben wij beloofd u uitgebreid te informeren over de ontplooide initiatieven.

Marken voor haar Markers
Sinds een paar weken is de Facebookpagina Marken voor haar Markers in de lucht. Met dit idee willen de initiatiefnemers de sociale betrokkenheid van de Markers onderling vergroten. Dit idee is ontstaan na een vergadering van de Eilandraad met de Marker ondernemers in november 2019. We kunnen stellen dat het initiatief aanslaat. De Markers zoeken elkaar (digitaal) op en verzinnen leuke acties om elkaar door deze moeilijke periode heen te slepen. Denk aan de berenwandeling en de tulpenactie. Mooi om te zien dat de samenwerking tussen de ondernemers, verenigingen en stichtingen hierbij niet geschuwd wordt. Ook buiten Marken is dit opgevallen. Zo benoemde de locoburgemeester het nog tijdens een recente toespraak.
Marken voor haar Markers is er niet alleen voor nu. Dit idee wil men voortzetten en verder uitbouwen. Mooie burgerinitiatieven die ervoor zorgen dat de saamhorigheid en trots op Marken die we nu zien ontstaan ook blijven. Heb je een idee en kan of wil je helpen? Deel het op de Facebookpagina of informeer de Eilandraad.

Voor Elkaar op Marken
Het initiatief Voor Elkaar op Marken blijft ook nog steeds groeien. Markers met verschillende hulpvragen, van boodschappen doen tot medicijnen ophalen, kunnen zich hier melden. Ook vrijwilligers om te helpen zijn nog altijd welkom! Klik voor aanmelding hier.

 WIST U DAT:

 • Er op Marken op 17 maart ook is geklapt voor de zorg?
 • Dat de kerken iedere woensdagavond om 19.00 uur de klokken luiden? Het initiatief ”Klokken van hoop en troost” is een vervanging voor de plekken waar men normaliter hoop en troost zoekt, maar die nu gesloten zijn.
 • Een inlegvel van de Eilandraad is rondgebracht door leden van de Jeugdraad?
 • Er door een initiatief van Marken voor haar Markers bijna 3000 tulpenbollen zijn geplant door heel Marken? Hierdoor zal Marken letterlijk worden ‘opgefleurd’.
 • Er door heel Marken knuffelberen en andere knuffels achter de ramen zichtbaar zijn? Kinderen kunnen hierdoor op berenjacht. Een populair tijdverdrijf als ze even een frisse neus mogen halen.
 • De wekelijkse kerkdienst van Protestants Marken digitaal gevolgd kan worden via Kerktv op YouTube?
 • Er op Facebook ook een Marker marktplaatsgroep is opgestart? Hier worden veel spullen gratis aangeboden. Denk aan bordspellen, puzzels, boeken en cd’s. Iedereen mag hier iets op plaatsen.
 • Fysiogroep Waterland de bewoners van het wooncomplex ‘Voor Anker’ twee keer per week een half uur, gezamenlijk op hun eigen balkon, laat bewegen? Zij doen dit om de bewoners in conditie te houden en hun spierkracht en balans niet te laten verliezen.
 • Marken voor haar Markers de mooist versierde paaseiactie heeft georganiseerd?
 • Er een kaarteninzamelingsactie is geweest voor bewoners van verzorgingshuis Swaensborch en voor mensen die binnen de gehandicaptenzorg wonen? De bewoners hebben hierdoor een vrolijk kaartje van Markers ontvangen. Er kunnen nog steeds kaarten worden ingeleverd bij het inzamelingspunt bij Deen.
 • De MES weer een paaskleurplaatactie heeft georganiseerd?
 • Soulmade label 200 tulpen heeft rondgedeeld onder eenzame ouderen op Marken?
 • Voor Elkaar op Marken bij de ouderen op Marken een bemoediging en groet heeft bezorgd?
 • Er bloemetjes van klei door de jeugd zijn gemaakt en deze zijn bezorgd bij de bewoners van Swaensborch en Voor Anker?
 • De Stichting Marker Jongeren met een speciale wekelijkse fotochallenge via social media is gestart?
 • SV Marken een dagelijkse breinbreker op social media publiceert en er uiteindelijk een eindpuzzel en oplossing volgt?
 • De Marker horecaondernemers i.s.m. de SWOM de Open Eettafel paasbrunch hebben verzorgd? De leerlingen van onze basisschool hebben de tasjes ingekleurd.
 • Muziekvereniging Juliana de muzikanten heeft opgeroepen om op 4 mei om 19.58 uur vanuit huis het taptoesignaal te spelen voorafgaand aan de 2 minuten stilte?
 • Zaterdag 25 april alle inwoners van Marken een historisch boekje over herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid zullen ontvangen van COV ”Marken en Oranje”?
 • Veel dank aan de Marker sponsoren!
 • Het thuisbezorginitiatief van Marker ondernemers een succes is? We raden iedereen aan dit eens te proberen.
 • Bij Danielle Zondervan mooie orchideetakken, rechtstreeks van de kweker, zijn verkocht?

Houd bij alle initiatieven rekening met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken.


Afdrukken   E-mailadres