Vuilniszak uit straatbeeld

vuilniszak

Noordhollands Dagblad 08-07-2019

Inwoners oude kernen Marken moeten afval straks zelf wegbrengen

De ouderwetse grijze vuilniszak gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Inwoners moeten straks hun vuilniszakken zelf storten in speciaal daarvoor bedoelde ondergrondse containers.

In de oude kern van Marken wordt het huishoudelijk afval nog ingezameld in vuilniszakken, die bewoners langs de kant van de openbare weg zetten. Ook het PMD-afval (plastic, metaal en drinkkartons) wordt op die manier ingezameld. Het gebruik van kliko’s is in de historische kernen lastig of onmogelijk, omdat de vrachtwagens die de kliko’s kunnen legen te breed zijn of te zwaar voor de kwetsbare straatjes.

De gemeente Waterland wil echter af van de vuilniszakken. In een brief aan bewoners zegt zij dat de zakken een aantasting zijn van het straatbeeld en ze kapot kunnen gaan waardoor afval op straat belandt of gaat stinken. Daarnaast hoopt de gemeente dat inwoners het afval beter gaan scheiden als ze het niet meer aan de straat kunnen zetten, maar zelf naar een container moeten brengen.

Op Marken zijn drie containers gepland, namelijk bij dorpshuis Het Trefpunt, aan de Walandweg (op de hoek met het Zereiderpad) en aan de Kruisbaakweg (bij het parkeerterrein of de boxenring met garageboxen).

Iedereen kan op elk gewenst moment van elke dag terecht bij één van die containers. Ze krijgen volgens de gemeente een grote capaciteit, maar ook een meldsysteem dat de afvalinzamelaar waarschuwt als een container bijna vol is. Dat bedrijf kan dan de container op tijd legen om te voorkomen dat vuilniszakken naast de container op de openbare weg worden neergezet.

Inwoners hebben de afgelopen weken de gelegenheid gehad om te reageren op de voorgestelde locaties voor de containers en suggesties of alternatieven aan te dragen. Er zijn ongeveer twintig reacties binnengekomen. Die worden nu bestudeerd door het college van b en w, dat in de loop van de zomer met een definitief plan komt. De bedoeling is dat het nieuwe systeem komend najaar wordt ingevoerd.


Afdrukken   E-mailadres