Afsluiting Uitdammerdijk wordt later, maar is niet te voorkomen!

uitdammerdijkVanwege de dijkversterking Hoorn – Amsterdam zou de weg tussen Uitdam en Durgerdam (Uitdammerdijk) vanaf april 2019 voor twee jaar worden afgesloten. Zie daarvoor ons websitebericht d.d. 2 december 2018. Die twee jaar klopt nog steeds, echter start de afsluiting naar verwachting pas eind 2019. Deze vertraging heeft te maken met een bezwaarprocedure bij de Raad van State. De Alliantie Markermeerdijken, een combinatie van opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemers Boskalis en VolkerWessels, mag daardoor tot de definitieve uitspraak geen onomkeerbare werkzaamheden uitvoeren. Het baggeren van vaargeulen, maken van loswallen en inrichten depots horen daar niet bij. Daarom zijn ze daar ondertussen mee gestart. Deze werkzaamheden hebben geen effect op de doorgaande route Uitdam – Durgerdam.

Op 22 maart 2019 is de Eilandraad door de Alliantie Markermeerdijken formeel geïnformeerd over de dijkversterkingsplannen Hoorn - Amsterdam Welkom bij de Alliantie Markermeerdijken Dit gesprek ging vooral over de voorgenomen afsluiting van de Uitdammerdijk. Gevraagd is of er opties zijn dat markers er op basis van hun Parkeervergunning Marken toch langs mogen. Vanaf Marken is het immers de kortste route naar de Oostelijke Ringweg van Amsterdam. Helaas moet ook de Eilandraad vaststellen dat het doortrekken van de tijdelijke weg langs het Kinselmeer fysiek onmogelijk is. Dit vanwege het aangrenzende water en daarmee gebrek aan ruimte. Verder is een omleiding door Waterland-Oost geen realistisch alternatief, ….. behalve voor (brom)fietsers dan. Dit betekent dus twee jaar lang een omleiding via de N247 voor autoverkeer. Naar verwachting is de Alliantie Markermeerdijken op maandag 17 juni 2019 tijdens de openbare vergadering van de Eilandraad aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

 

markermeerdijk 5


Afdrukken   E-mailadres