Uitnodiging Openbare Vergadering maandag 30 november 2015

Hits: 1961

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op maandag 30 november 2015


Locatie : Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur, Zaal open vanaf : 19.30 uur


Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Korte presentatie Gemeente Waterland inzake groen rondom de begraafplaats
  3. Korte presentaties vanuit een aantal werkgroepen:

o Verkeerscirculatieplan oude kern. Hoe denkt u over een mogelijke nieuwe ontsluitingsweg voor de oude kern?
o Regeling inrijden voor bezoekers van inwoners. Denkt u ook mee in oplossingen voor het eenvoudig verstrekken van dag-ontheffingen?
o Herinrichten N518. Hoe gaat de Eilandraad verder als de provincie vast houdt aan drempels en 60 km/uur?
o Nieuwe normen en ontwerp dijkversterking. Hoe gaat de Eilandraad verder als de veiligheidsnormen te laag blijven voor Marken?

• Toerisme: Resultaten bijeenkomsten bewoners en (toeristische) ondernemers

• Wonen en Medische-/ouderenzorg: Levensloopbestendig wonen op Marken, uitleg hoe we een leven lang wonen op Marken denken te realiseren, dus van jong tot oud.

4. Interactieve informatie carrousel
Dé gelegenheid om in kleiner verband dieper in te gaan op bovengenoemde onderwerpen, kennis te maken met de (leden van de) werkgroepen, wat hun aandachtspunten zijn en wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. U kunt vragen stellen, maar vooral uw mening en suggesties inbrengen over de verschillende onderwerpen.

5. Rondvraag en Sluiting
ANBI status voor de Eilandraad
Sinds kort heeft de Eilandraad de ANBI status gekregen en is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze status zijn giften aan de Eilandraad fiscaal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Groencontainer
Tot en met eind november is de groencontainer nog wekelijks geopend. In de maanden december, januari en februari geldt het winterrooster.
De openingsdagen zijn:


• December - zaterdag 12 december
• Januari - zaterdag 16 januari
• Februari - zaterdag 6 en zaterdag 20 februari.

Het rooster 2015/2016 is ook te vinden op onze website (www.eilandraad.nl)


Schrijf u vóór 31 december 2015 in bij Woningnet.nl voor huurwoning
Voor iedereen die in de toekomst in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning is het verstandig om zich vóór 31 december 2015 in te schrijven bij Woningnet.nl. 

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Huisvestingswet ingegaan. Een belangrijk punt is het verdwijnen van de opgebouwde woonduur.
Wie zich vóór 31 december 2015 inschrijft als woningzoekende maakt gebruik van de overgangsregeling, deze regeling is met een half jaar verlengd! Uw woonduur (maximaal 15 jaar) wordt dan uiterlijk 1 januari 2016 omgezet in inschrijfduur. (bron: www.woningnetregioamsterdam.nl)

TIP: Vergeet bij uw inschrijving niet verdere actie te ondernemen bij het kopje Voorrangsregelingen (categorie Bindingen). U dient daarvoor contact op te nemen (bij voorkeur per e-mail) met een wooncorporatie in de Gemeente Waterland, dit zijn Wooncompagnie en Intermaris. Zij kunnen na beoordeling het “vinkje” aanzetten bij de categorie “Binding met de Gemeente Waterland”.

Stem op Marken voor de wedstrijd van Kern met Pit !!
De Eilandraad doet mee aan een wedstrijd uitgeschreven door “Kern met Pit”. Onze werkgroep “Promotie Marken” is één van de deelnemende projecten. Het doel van deze werkgroep is Marken te promoten als woon- en leefomgeving. We zijn inmiddels door naar de Noorhollandse finale en er kan t/m 30 november a.s. via internet op ons project gestemd worden, ga hiervoor naar de website van Kern met Pit (www.kernmetpit.nl, deelnemende projecten 2015 en zoek op Marken) of naar onze eigen website www.eilandraad.nl

Op 23 januari a.s. moeten wij ons project promoten in Wijk aan Zee voor de vakjury, collega projecten en het bestuur van de KNHM Noord Holland. De internetstemmen tellen voor ¼ mee in de beoordeling.
Als we de wedstrijd winnen ontvangt de Eilandraad een bedrag van € 1.000

Meer informatie over het project Mooi Wonen op Marken kunt u kijken op:
de website www.mooiwonenopmarken.nl of op Facebook: mooiwonenopmarken

Afdrukken