×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 42 niet laden

Mei 2003 agenda

Agenda Openbare Vergadering 12 mei 2003 voor de bestuursleden

1. Opening                                                                                                      (CvA)

2. Notulen 21 oktober 2002                                                                            (CvA)

3. Actiepunten naar aanleiding van OV 21 okt 2002                                     (CvA)

4. Mededelingen van de voorzitter                                                                 (CvA)

5. Financieel verslag + kascontrole                                                                 (Hein)

6. Beoordelen functioneren van de Eilandraad                                              (CvA)

7. Aftreden van Antje uit de Eilandraad                                                        (Antje)

8. Oproep nieuwe kandidaat voor het bestuur                                                (CvA)

9. Pauze

10. Convenant dorpsraden                                                                              (CvA)

11. Bestemmingsplan                                                                                      (Antje)

12. Status groenafval                                                                                      (Hein)

13. Zwaar verkeer                                                                                           (CvA)

14. Afhandeling bezwaarschriften O.Z.B.                                                     (Hein)

15. Peuterspeelzaal                                                                                          (Antje)

16. Speeltuin minneweg                                                                                  (Martijn)

17. Leefbaarheidsplan                                                                                     (Martijn)

18. Illegale bebouwing inventarisatie                                                             (CvA)

19. Status medisch centrum                                                                            (Hein)

20. Bouwlocatie Patmos                                                                                 (Antje)

      Overige bouwlocaties (na nieuw B&W)                                                   (CvA)

      Binnendijks bouwen (bouwgrens 100m binnen en 175m buiten) (Hein)

21. Woonzorg                                                                                                 (Hein en JC)

22. ADSL aansluiting                                                                                     (Hein)

23. Parkeer-, inrijvergunning                                                                           (Neel)

24. Omgang Connexxion                                                                                (Els)

25. Bespreking tijdens pauze ingekomen stukken                                          (CvA)

26. sluiting                                                                                                      (CvA)


Afdrukken   E-mailadres