Niet meer fietsen op Zuidkade

image 2018 08 16

Rijkswaterstaat

 Vanaf heden mag niet meer gefietst worden op het fietspad op de Zuidkade.

Het fietspad vertoont gebreken. Dat kan gevaarlijke situaties voor fietsers opleveren. Rijkswaterstaat gaat een hele nieuwe dijk inclusief fietspad aanleggen (verwachte start in 2020) en investeert daarom niet meer in het herstel van het fietspad. Omwille van de veiligheid heeft Rijkswaterstaat besloten het fietspad af te waarderen tot voetpad. 

 

Noordhollands Dagblad 16-08-2018

 

fietsenRWS

MARKEN Op het zuidelijk deel van de omringdijk rond Marken mag niet meer worden gefietst. Het wegdek vertoont gebreken waardoor fietsen gevaarlijk kan zijn.

Rijkswaterstaat, de eigenaar van de dijk, heeft besloten het zuidelijk deel ervan (tussen de vuurtoren en het punt waar de dijk kruist met de verbindingsweg naar Marken) af te waarderen tot voetpad. De aanleiding daarvoor is een recente valpartij. ,,Naar aanleiding van een dergelijk incident doen we altijd onderzoek naar de situatie ter plekke om te bekijken wat we kunnen doen om ongelukken te voorkomen’’, zegt Natasja Keijzer van Rijkswaterstaat.

De gebreken aan het wegdek worden niet hersteld. Rijkswaterstaat staat op het punt om de dijk te versterken en dan wordt een geheel nieuw fietspad aangelegd. De start van dat project is waarschijnlijk in 2020. Tot die tijd wordt niet meer geïnvesteerd in het bestaande pad.

Er zijn borden geplaatst om mensen te attenderen op het feit dat er niet gefietst mag worden en te waarschuwen voor het slechte wegdek. Wie toch fietst op het traject kan Rijkswaterstaat na een ongeluk niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Afdrukken   E-mailadres