Minister akkoord met Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken

cora van nieuwenhuizen 1Vanaf 2006 is de Eilandraad in gesprek met Rijkswaterstaat over de dijkversterking Marken. In deze zeer lange periode zijn vele ontwerpen de revue gepasseerd, heeft de Eilandraad een eigen ontwerp ingediend, is een pilot meerlaagsveiligheid uitgevoerd, is geanticipeerd op aangepaste berekeningsnormen en is er overeenstemming bereikt over meekoppelkansen. Met het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat, om akkoord te gaan met het Ontwerpprojectplan dijkversterking Marken, komt de uitvoering nu echt in zicht. De Eilandraad is zeer verheugd met dit besluit en dankt Rijkswaterstaat dat zij de Eilandraad altijd open en transparant heeft meegenomen in al haar afwegingen. Daarbij is de inbreng van de werkgroep dijkversterking, en later ook de werkgroep Natuur & Milieu, altijd zeer serieus genomen.

Op dit moment wordt door Rijkswaterstaat de laatste hand gelegd aan het ruimtelijk ontwerp bij Rozewerf en een concept aanvraag Wet Natuurbescherming. Het ruimtelijk ontwerp van de gehele dijkversterking wordt binnenkort voorgelegd aan gemeente Waterland en het Ontwerpprojectplan met de aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming aan provincie Noord-Holland. Naar verwachting zal het Ontwerpprojectplan medio maart/april 2019 ter visie worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Ongeveer twee weken na de ter visielegging organiseert Rijkswaterstaat een voorlichtingsavond in dorpshuis Het Trefpunt. De definitieve data worden later bekend gemaakt.

 

 

Cora van Nieuwenhuizen


Afdrukken   E-mailadres