Warm welkom Eilandraad door gemeenteraad

Op donderdag 19 september 2013 mocht de Eilandraad in de herkansing na twee eerdere mislukte inspreekreacties. In plaats van de maximale 5 minuten, kreeg de Eilandraad nu een half uur om haar verhaal over behoud leefbaarheid en een daarvoor vereiste visie op Marken uiteen te zetten.

Voorzitter Henk Zeeman daagde alle politieke partijen en de aanwezige wethouders Patrick Kools en Bert Schalkwijk, uit om mee te denken en dit vooral breder (“out of the box”) te doen. Feitelijk moet deze visie er nu al zijn gezien de besluiten die er aan komen zoals het mogelijk aanleggen van een cruisesteiger en het definitief uitvoeren van een pilot Meerlaags Veiligheid, waar het gaat om dijkversterking. Er werd aansluitend gediscussieerd over op welke wijze politieke partijen bij dit proces betrokken kunnen worden en in welke mate er vanuit de gemeente mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld massatoerisme tegen te gaan en kwaliteitstoerisme te bevorderen.

Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon sloot de prettige bijeenkomst af met de constatering dat de focus bij het huidige gemeentebestuur vooral op uitvoeren ligt en niet op het formuleren van nieuw beleid. Zij riep daarom de raadsfracties op om met voorstellen in de gemeenteraad te komen. De Eilandraad gaat parallel daaraan verder met haar werkgroepen en probeert belangrijke thema’s aan elkaar te verbinden. De Eilandraad vraagt de gemeenteraad dat ook te doen, dus vanaf nu bij elk te nemen besluit over Marken een verbinding tussen verschillende thema’s leggen en daarmee breder naar zaken te kijken dan sec het onderwerp zelf.

Tijdens de eerstvolgende Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 9 december zal aan de Marker bevolking worden gevraagd hoe zij denken over een visie en wie daar een actieve bijdrage aan wil leveren.


Afdrukken   E-mailadres