Persbericht

Maandag 2 juni openbare vergadering van de Eilandraad Marken

Wat
Het bestuur van de Eilandraad werkt samen met een aantal werkgroepen aan de Toekomstvisie voor Marken. De werkgroepen hebben als taak de huidige situatie te definiëren om vervolgens 10 tot 15 jaar vooruit te kijken en proberen vast te stellen wat tegen die tijd de gewenste situatie is en wat er nodig is om dat te realiseren. Om de werkgroepen te voorzien van specifieke informatie over het thema waar zij zich op richten, heeft de Eilandraad in april 2014 onder de inwoners van Marken een enquête doen uitgaan. Tijdens de openbare vergadering op 2 juni worden de resultaten hiervan met de inwoners van Marken besproken.

Verder zullen de werkgroepen afzonderlijk verslag doen van hun bevindingen tot nu toe over de thema’s jeugd (peuter/basisschool/jeugdwerk), toerisme, buitengebied (onder meer Markermeer en Gouwzee), verenigingen en stichtingen, dijkversterking, woningbouw, promotie Marken als aantrekkelijke woonlocatie, bestemmingsplan en onderhoud openbare ruimte, openbaar vervoer,
en voorzieningen (bibliotheek, bank, supermarkt, et cetera).

Naast de inwoners van Marken zijn vertegenwoordigers van de Waterlandse politiek voor de openbare vergadering van de Eilandraad uitgenodigd.

Waar
Dorpshuis Het Trefpunt
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken

Wanneer
2 juni 2014 om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.


Afdrukken   E-mailadres