Gemeenteraad laat Eilandraad (weer) niet inspreken

Helaas moeten wij constateren dat de gemeenteraad wederom onvoldoende tijd neemt voor de Eilandraad en daarmee Marken. Nadat wij op 4 april jl. zo een beetje pas rond middernacht konden inspreken toen het Bestemmingsplan Marken in de gemeenteraad werd behandeld, hebben wij opnieuw een poging ondernomen om gehoord te worden in de gemeenteraad. Op 5 september jl. werd het verslag “Langs de Kernen” behandeld en dat was voor ons een goede aanleiding om weer van ons te laten horen in het belang van behoud van leefbaarheid op Marken.

Het verslag “Langs de Kernen” gaat namelijk over de bijeenkomst op Marken van 30 januari jl. waar gemeenteraadsleden met de bevolking aan tafel hebben gezeten om knelpunten op Marken te bespreken. Ruim 7 maanden na de bijeenkomst is dit wel rijkelijk laat, maar wat in het vat zit verzuurt niet zullen wij maar zeggen. Helaas bleek dat wel het geval want de voorzitter van de gemeenteraad, in dit geval de fractievoorzitter van de PvdA, gaf onze voorzitter Henk Zeeman niet de ruimte om zijn verhaal over visie op Marken uiteen te zetten in verband met de maximale spreektijd van 5 minuten. Ook het ondersteunen van het verhaal met visuele middelen werd niet toegestaan waardoor er ouderwets plaatjes op papier moesten worden doorgegeven. Hoewel direct opstappen meer effect had gehad, heeft Henk dat vanuit fatsoensnormen niet gedaan en daardoor het verhaal van de Eilandraad moeten afraffelen. Er wordt daarom wederom geconstateerd dat Marken in ieder geval door de gemeenteraad minder serieus wordt genomen, hoewel enkele partijen nog de moeite namen om een paar vragen aan Henk te stellen. In de afgelopen periode hebben wij dit minder serieus nemen al gemerkt bij het “busrondje Monnickendam”, de goedgekeurde maar slecht onderbouwde “wijzigingsbevoegdheid” in het bestemmingsplan voor een cruisesteiger, sowieso het toen binnen 15 minuten afraffelen van de behandeling van dat bestemmingsplan Marken en nu dus het niet aanhoren van een verhaal over visie waar het gaat om behoud van leefbaarheid op Marken. Advies aan de inwoners van Marken is om volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen goed notie te nemen van de politieke programma’s en uitsluitend te stemmen op partijen of personen die Marken wel serieus nemen. Als Eilandraad geven wij de moed echter niet op en blijven alert op zaken in het belang van leefbaarheid van Marken.

                                                  

Inspraakreactie powerpointpresentatie.        Inspraakreactietekst.


Afdrukken   E-mailadres