Berichtgeving Noordhollands Dagblad over Toekomstvisie Marken

Na de presentatie van de Visie voor Marken op de Toekomst d.d. 1 december 2014 (zie ons bericht hierover d.d. 3 december), heeft ook het Noordhollands Dagblad hier aandacht aan besteed. Eerst op 2 december met de kop “Geld toerist niet terug naar Marken” en vervolgens op 4 december met de kop “Noodzaak Bennewerf is weg”.

Beide artikelen hebben wij hier onder toegevoegd.

Wat betreft het voorstel om dagtoeristenbelasting en netto opbrengsten van het parkeergeld naar Marken terug te laten vloeien vinden wij het buitengewoon jammer dat er door gemeente Waterland zo duidelijk stelling wordt genomen zonder eerst op inhoud de discussie aan te gaan. Er zijn namelijk vergelijkbare situaties waar opbrengsten vanuit toerisme worden geïnvesteerd in behoud van monumenten zoals bijvoorbeeld bij de ZaanseSchans. Verder waren de argumenten dat er al extra geld naar Marken gaat, zoals voor het prullenbakken legen en de openbare toiletten, niet echt sterk. Om bijvoorbeeld de openbare toiletten een bestendige toekomst te geven zijn wij nota bene zelf, op verzoek van gemeente Waterland, en samen met Stichting Promotie Waterland als vrijwilligers aan de slag gegaan. Wat ons betreft is hier het laatste woord dus nog niet over gezegd. Wellicht lukt het alsnog via ons voorstel om een Europese subsidie te onderzoeken en aan te vragen. Daar wil gemeente Waterland overigens wel aan meewerken, net als dat zij bereid is de conclusie uit de visie mee te nemen in de totale gemeentelijke visie waar zij zelf aan werkt en dat is natuurlijk winst.

Wat betreft het artikel over einde noodzaak Bennewerf ontbreekt wat ons betreft de nuance. Er wordt gesteld dat de conclusie van de visie is dat erop de langere termijn voldoende woningen beschikbaar zijn op Marken. Als die langere termijn de komende 5 jaar betreft is dat juist omdat in die periode diverse plannen binnen de huidige bebouwingscontour tot wasdom komen en bekeken kan worden hoe de huidige mismatch tussen vraag en aanbod beslecht kan worden. Uit de presentatie van de definitieve hoofdlijnen blijkt echter niet dat het bouwen buiten de bestaande contouren definitief wordt uitgesloten. Het volgende is hierover op 1 december gepresenteerd:

-Vraag gestuurd om - en bijbouwen in plaats van aanbod gestuurd

-Hergebruik bestaande panden zonder nuttige bestemming

-Indien noodzaak is aangetoond: kleinschalige nieuwbouw (bij voorkeur binnen bestaande contouren)

 

Geld toerist niet terug naar Marken

- NHD - DINSDAG 2 DECEMBER 2014

De gemeente Waterland is niet van plan om het geld dat wordt verdiend met de toeristen op Marken direct terug te laten vloeien naar dat eiland. De gemeente voelt er niets voor om ten aanzien van onderhoud onderscheid te maken tussen de verschillende kernen.

Dat schrijft de gemeente in een brief aan de Eilandraad Marken. De Eilandraad heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een visie op Marken voor de komende tien tot vijftien jaar. Daarin wordt voorgesteld om het bedrag dat de gemeente jaarlijks incasseert van de toeristen op Marken, ten goede te laten komen aan het onderhoud in het dorp. Het idee was om dat geld bijvoorbeeld te gebruiken voor onderhoud aan monumenten en om verkrotting van panden tegen te gaan.

Het gaat dan om de opbrengst van de dagtoeristenbelasting en het parkeergeld dat geheven wordt op het grote parkeerterrein. Hoe veel dat precies is, is onduidelijk, maar het gaat om enkele tonnen.

De gemeente ziet niets in dat plan, zo blijkt uit de brief waarop wethouder Laura Bromet gisteravond tijdens een bijeenkomst van de Eilandraad een toelichting gaf: ,,Waterland is één gemeente en we willen één onderhoudsniveau voor alle kernen. Daar willen we geen onderscheid in maken; we willen Marken niet beter onderhouden dan de andere kernen.’’

Volgens Bromet is het overigens nu al zo dat er meer geld naar het onderhoud op Marken gaat dan naar andere kernen omdat er voorzieningen zijn voor toeristen die elders niet zijn. ,,Een toiletvoorziening bijvoorbeeld. En omdat er op Marken meer toeristen komen, worden de prullenbakken er vaker geleegd.
’’
Het tegengaan van verkrotting vindt de gemeente wel een goed idee, maar ze wil daar geen geld in steken. In de brief aan de Eilandraad stelt ze voor om te onderzoeken of ’er Europese of andere subsidiemogelijkheden voor zijn'.

De gemeente zegt heel blij te zijn met de visie die de Eilandraad heeft opgesteld, maar zegt er meteen bij dat voor geen enkele specifieke maatregel geld beschikbaar is. De gemeente neemt de conclusies van de Eilandraad mee in visies waar ze zelf aan werkt en die op de hele gemeente van toepassing zijn. Verder kan zij Marken hooguit ondersteunend en faciliterend van dienst zijn.

 

Noodzaak Bennewerf is weg’

- NHD - DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 

De bouw van de Bennewerf op Marken is niet meer nodig. Tot voor kort was volgens de gemeente Waterland de bouw van 35 nieuwe terpwoningen noodzakelijk om te voorzien in de plaatselijke woningbehoefte, maar die noodzaak is verdwenen.

Dat blijkt uit een reactie van het college van b en w op de toekomstvisie voor het eiland de Eilandraad marken heeft opgesteld. Daarin stelt de Eilandraad dat er nu al voldoende huizen zijn voor de komende jaren. In een reactie daarop schrijft het college: Met de conclusie dat er op termijn voldoende woningen beschikbaar zijn kunnen wij instemmen.’’


Afdrukken   E-mailadres